Internationaal

Olia Intermediair specialiseert zich in het werven van personeel buiten Nederland. Binnen- en buiten de Europese Unie zijn de intercedenten van Olia Intermediair in contact met getalenteerde werkzoekenden. Zij worden geselecteerd aan de hand van hun opleiding, ervaring en motivatie. Verder moeten zij bereid zijn om in thuisland of in Nederland de Nederlandse taal te leren. 

De landen waar op dit moment werkzoekenden zich aanmelden zijn:

  • Roemenië
  • Ukraïne
  • Iran
  • UAE

Binnen de EU:

Het personeel wat vanuit de EU wordt geworven kan in verhouding snel beginnen. Er wordt voor de werkzoekende gezocht naar een geschikte woning waar hij in zijn vrije tijd zijn rust kan vinden. Omdat sommige werkzoekenden er financieel niet goed voor staan, zorgt Olia intermediair voor de reiskosten naar Nederland met daarbij de borg en de huur van de woonruimte in Nederland. Deze kosten worden verspreid maandelijks ingehouden op de salaris van de uitzendkracht. 

Buiten de EU

Voor werkzoekenden buiten de EU duurt het in verhouding langer om in Nederland aan het werk te kunnen. 

Alvorens de werkzoekende naar Nederland komt, heeft de kandidaat minimaal één of meerdere gesprekken met de opdrachtgever. Nadat de kandidaat door de opdrachtgever is geselecteerd, start Olia het immigratietraject van de toekomstige werknemer. 

Ook hier zorgt Olia voor alle aspecten zoals huisvesting, verzekeringen en inburgering. 

jeremy-dorrough-wdtF-f4qBdU-unsplash