Zorg

Zoals algemeen bekend heeft Nederland te maken met een chronisch personeelstekort, wat steeds groter wordt. Olia  zorgt voor personeel uit het buitenland, binnen- en buiten de EU. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat uw toekomstige collega voldoet aan al uw eisen op het gebied van ervaring, capaciteiten maar ook het Nederlands.

In de zorg is niet alleen de taal een essentieel punt, maar ook het opleidingsniveau van de kandidaten is een belangrijke issue. Ook daarbij begeleidt Olia de kandidaten bij het waarderen van hun diploma’s bij de IDW/NUFFIC. Eventueel kunnen kandidaten, in overeenstemming met de opdrachtgever in Nederland doorstuderen om het gewenste opleidingsniveau te behalen. 

Olia denkt graag met beide partijen mee. 

 

Bouw

De bouw moet door kunnen gaan omwille van ons allemaal. Olia draagt daar graag een steentje bij door snel kwalitatieve arbeidskrachten te leveren.

Daarbij kan de opdrachtgever rekenen op maatwerk, flexibiliteit en kwaliteit. Onder kwaliteit wordt bekwame personeel bedoeld die in het bezit is van een V.O.G.

Voor de bouw geldt dat het personeel voornamelijk binnen Europa wordt geselecteerd, wat betekent dat er geen tussenfases zijn m.b.t. verblijfsvergunning en dergelijke. Hierdoor is snelheid gegarandeerd.

Verder denkt Olia graag met opdrachtgevers mee om, voor bepaalde functies, kandidaten in thuisland al op te leiden. Zodat zij bij aanvang van hun werkzaakheden in Nederland direct productiviteit opleveren. 

Industrie

Om uw productiecapaciteiten te bevorderen zijn is er onder andere behoefte voor geschikte en gemotiveerde arbeidskrachten.

Olia zoekt voor u naar de juiste match, zodat u zich volledig kunt focussen op uw zakelijke doelen. Tevens heeft u daarbij de mogelijkheid om te kunnen kiezen uit diverse taalniveaus die uw aanstaande personeel kan spreken. In de industriebranche blijkt vaak dat de uitvoerende personeel niet altijd Nederlands hoeft te spreken. In die gevallen is de snelheid om personeel te kunnen leveren het hoogst. De kandidaat kan in principe direct beginnen.